Юридична Агенція ЄВРОМОВА

Реєстрація народження в Німеччині

 

Дитина народилася на території Німеччині

Порядок дій по реєстрації народження в Німеччині, реєстрації громадянином України.

УВАГА! Реєстрація народження дитини в Німеччині та отримання німецького свідоцтва про народження не потребує подальшого підтвердження народження в РАЦС України та не дає права на отримання українського свідоцтва про народження.  

Кроки для належного документування у Німеччині новонароджених громадянина чи громадянки України :

Крок 1. Отримати свідоцтво про народження дитини у німецькому відділі РАЦС (Standesamt) за місцем проживання дитини у Німеччині, після отримання свідоцтва про народження апостилювати його та здійснити переклад на українську мову у присяжного перекладача та проставити апостиль на перекладі.

Крок 2. Зареєструвати дитину громадянином / громадянкою України в одній із консульських установ України (у якій саме, залежить від того, в чиєму консульському округу була народжена дитина). Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, батьки (один із них) якої на момент її народження були громадянами України, один з її батьків подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням (форма 3, затверджена Наказом МЗС України від 23 листопада 2022 року № 389);

б) оригінал і копію німецького свідоцтва про народження дитини(Geburtsurkunde), засвідченого штампом Апостиль, та переклад українською мовою, зроблений присяжним перекладачем та засвідчений Апостилем;

в) оригінал і копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон або іншого документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків дитини у громадянстві України на момент її народження (обов’язково мають бути зроблені копії сторінок закордонного паспорта з даними про особу, з відміткою про консульський облік (за наявності) та з актуальним дозволом на проживання у Німеччині, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (Aufenthaltstitel або Fiktionsbescheinigung);

г) на підтвердження даних, вказаних у заяві, копію довідки з місця проживання заявника та дитини (Meldebescheinigung), яка не потребує ні апостилю, ні перекладу;

д) копію документа про переміну прізвища, якщо прізвище заявника (батька чи матері) у свідоцтві про народження дитини та паспорті громадянина України для виїзду за кордон відрізняється.

Закордонна дипломатична установа, до якої подано документи щодо оформлення набуття громадянства України, перевіряє відповідність їхнього оформлення вимогам законодавства України та підтвердження ними наявності фактів, з якими Закон пов’язує належність особи до громадянства України.

Рішення про оформлення набуття особою громадянства України або про відмову у задоволенні клопотання приймається керівником закордонної дипломатичної установи або його заступником не пізніш ніж у місячний строк з дня надходження документів. Рішення про відмову повідомляється заявникові у письмовій формі не пізніш ніж у тижневий строк з дня його прийняття.

У разі прийняття позитивного рішення, особа реєструється громадянином України та документується довідкою про реєстрацію особи громадянином України, яка подається нею для одержання документів, що підтверджують громадянство України.

Крок 3. Документувати дитину шляхом подання документів на оформлення дитині паспорту громадянина України для виїзду за кордон або шляхом внесення відомостей про дитину до закордонного паспорту громадянина України одного з батьків. (Оформлення закордонного паспорту)